Laporan Pengembalian Sisa Panjar Perkara Tahun 2021

  

 No.      Bulan Pengembalian Sisa Panjar Lihat/Download
  1.  Januari  Rp.       21.896.000,-      klik disini
  2.  Februari  Rp.       29.798.000,-      klik disini
  3.  Maret  Rp.       40.542.000,-      klik disini
  4.  April  Rp.       30.415.000,-      klik disini
  5.  Mei  Rp.       24.345.000,-      klik disini
  6.  Juni  Rp.       51.460.000,-      klik disini
  7.  Juli  Rp.       36.580.000,-      klik disini
  8.  Agustus  Rp.       36.836.000,-      klik disini
  9.  September   Rp.       65.292.600,-      klik disini
 10.  Oktober  Rp.       37.237.000,-      klik disini
 11.  November  Rp.       49.075.200,-      klik disini
 12.  Desember  Rp.       46.501.000,-      klik disini