Laporan Pengembalian Sisa Panjar Perkara Tahun 2022

  

 No.      Bulan Pengembalian Sisa Panjar Lihat/Download
  1.  Januari  Rp.       30.780.000,-      klik disini
  2.  Februari  Rp.       29.798.000,-      klik disini
  3.  Maret  Rp.       38.660.000,-      klik disini  
  4.  April  Rp.       27.170.000,-      klik disini 
  5.  Mei  Rp.       20.010.000,-      klik disini
  6.  Juni  Rp.       45.130.000,-      klik disini
  7.  Juli  Rp.       41.300.000,-      klik disini
  8.  Agustus  Rp.       52.110.000,-      klik disini
  9.  September   Rp.       38.835.000,-      klik disini
 10.  Oktober  Rp.       38.835.000,-      klik disini
 11.  November  Rp.       44.825.000,-      klik disini
 12.  Desember        klik disini