LHKASN

LHKPN TAHUN 2023

 No.                         Nama      Lihat/Download
  1.  Mappatunru, S.H            klik disini
  2.  Muh. Yusuf Gasalin            klik disini
  3.  Abdul Rahman             klik disini
  4.  Abdul Qayyum, S.H.I            klik disini
  5.  Nihaya, S.E            klik disini
  6.  Nurfitriani, S.H            klik disini
  7.  Muhsin, S.Pd            klik disini
  8.  Jasa Chairunnisa, S.Kom            klik disini
  9.  Fahmiah Asaf, S.E.            klik disini
  10.  Devita Hapsari, A.Md            klik disini
  11.  Muhammad Labibur Rahman S.H.            klik disini 
  12.  Arif Rahman Nur, S.H            klik disini
  13.  Nurhaedayana S, A.Md.A.B            klik disini


 LHKPN TAHUN 2022

 No.                         Nama      Lihat/Download
   1.  Ali Rasyidi Muhammad, Lc.            klik disini
   2.  Hapsah,S.Ag.,M.H.            klik disini
   3.  Fauzi AB Fuad, S.HI.,M.H.            klik disini
   4.  Ilyas, S.HI.,M.H.            klik disini
   5.  Andi Tendri Sucia, S.H.            klik disini
   6.  Muhammad Ridwan, S.H.            klik disini
   7.  Hasanuddin R.,S.T.,MM            klik disini
   8.  Marwiah, S.Ag., M.H.            klik disini
   9.  Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.            klik disini
  12.  Hj. Mardiana, S.H., M.H.            klik disini
  13.  Fahmy Marjan Basir, S.H.            klik disini
  14.  St. Lisdawati Juddah, S.HI            klik disini
  15.  Muh. Hasbi, S.H.            klik disini
  16.   Umar Yusuf, S.H.            klik disini
17.  Ujang Hanafi, S.H.I.            klik disini

LHKASN Tahun 2021

   No.                       Nama      Lihat/Download
    1. Nurfitriani, S.H.            klik disini
    2.  Nihaya, S.E.            klik disini
    3.  Abdul Qayyum, S.H.I            klik disini
    4.  Abdul Muis, S.Ag.            klik disini
    5.  Mappatunru, S.H.            klik disini
    6.  M. Yusuf Gasalin            klik disini
    7.  Fahmiah Asaf, S.E.            klik disini
    8.  Tamrin H. C., S.Ag.            klik disini
    9.  Jaza Chairunnisa, S.Kom            klik disini
    10.  Abdul Rahman            klik disini
    11.  Devita Hapsari, A.Md            klik disini

 

LHKASN Tahun 2020

   No.                       Nama      Lihat/Download
    1. Nurfitriani, S.H.            klik disini
    2.  Nihaya, S.E.            klik disini
    3.  Abdul Muis, S.Ag.            klik disini
    4.  Mappatunru, S.H.            klik disini
    5.  M. Yusuf Gasalin            klik disini
    6.  Fahmiah Asaf, S.E.            klik disini
    7.  Tamrin H. C., S.Ag.            klik disini
    8.  Tomi Pramana Putra, S.H.            klik disini
    9.  Abdul Rahman            klik disini